Wishlist

Silicon Valley ดินแดนที่เกิด Innovation และ Startup ขึ้นมากมาย มาดูกันว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

บริษัทระดับโลกมากมายเช่น HP และ Intel ซึ่งเป็นรายแรกๆที่สร้างให้พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยนวัตกรรม ส่วนใหญ่แล้วตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ ดังนั้นเหตุที่ทำให้พื้นที่แห่งนี้เกิด Startup หน้าใหม่ขึ้นก็เพราะสภาพแวดล้อมนั่นเอง แต่ก็ต้องมีเงินทุนสูงเนื่องจากราคาที่ดินแพงมาก (Steve Jobs ถึงเลือกทำ Macintoch เครื่องแรกในโรงจอดรถ) 

อีกเหตุหนึ่งที่ทำให้บริเวณนี้เติบโตได้อยู่ในช่วง ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด คือ เฟรดเดอริก เทอร์แมน ได้สร้างนิคมอุตสาหกรรมขนาด 700เอเคอร์ หรือประมาณ 1,800ไร่ บนที่ดินของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดโอกาสให้ธุรกิจเอกชนที่นำไอเดียของนักศึกษาไปผลิตเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์มาเช่าพื้นที่ได้ซึ่งเหตุกาณ์นี้นับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ย่านนี้กลายเป็นศูนย์กลางการปฏิวัติทางเทคโนโลยี

 

 

เรากำลังพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อคุณ

เครื่องหมายรับรองจากกระทรวงพาณิชย์

keyboard_arrow_up