Wishlist

การชำระเงิน

คุณสามารถชำระเงินผ่านระบบตะกร้าสินค้า
โดยเรามีช่องทางการชำระเงินให้คุณเลือกดังนี้

ATM | Counter | Mobile Banking

Info

คุณสามารถเลือกชำระเงินผ่านบัญชีที่คุณสะดวก และเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณา"ยืนยันการชำระเงิน

โดยส่งหลักฐานการชำระเงิน คือ 

  • รูปถ่ายสลิป/ใบเสร็จ  กรณีชำระเงินผ่าน ATM | Counter
  • รูปที่ได้รับจาก Application ของธนาคาร กรณีชำระเงินผ่าน Mobile Banking

และ"ตอบกลับมาทางอีเมล" ที่คุณได้รับเมื่อคุณสั่งซื้อสินค้า

Paypal (Credit | Debit)

คุณสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีของ Paypal  ระบบจะนำคุณไปที่หน้าการชำระเงินโดยอัตโนมัติ

*ไม่มีชาร์จเพิ่มเติมสำหรับช่องทางนี้

Mobile Banking (QR Code)

Info

คุณสามารถเลือกชำระเงินผ่านธนาคารที่คุณสะดวก และเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณา"ยืนยันการชำระเงิน

โดยส่งหลักฐานการชำระเงิน คือ รูปที่ได้รับจาก Application ของธนาคาร

และ"ตอบกลับมาทางอีเมล" ที่คุณได้รับเมื่อคุณสั่งซื้อสินค้า 

 

Beyond innovation

เครื่องหมายรับรองจากกระทรวงพาณิชย์

keyboard_arrow_up